Gang van zaken bij een uitvaart

Het melden van een overlijden
Een overlijden wordt door de uitvaartondernemer gemeld via de Pastorale Wacht (06 - 300 51 777) van parochie H. Maria Magdalena. De uitvaartondernemer krijgt dan het Centrale Secretariaat of de dienstdoende pastor te spreken. In overleg worden dan locatie, datum en tijd van de avondwake en/of uitvaart vastgesteld.

Een kerkelijke uitvaart is mogelijk in de vorm van:
- een Eucharistieviering al dan niet voorafgegaan door een avondwake;
- een Woord- en Communieviering al dan niet voorafgegaan door een avondwake;
- een Woord- en Gebedsviering al dan niet voorafgegaan door een avondwake;
De uitvaartviering kan worden afgesloten met een begrafenis op het kerkhof of met een korte plechtigheid in het crematorium.

Het is ook mogelijk dat het afscheid uitsluitend in het crematorium plaatsvindt. De crematieplechtigheid heeft dan de vorm van een Woord- en Gebedsviering.
Soms kiezen de nabestaanden voor uitsluitend een avondwake op de avond voor de begrafenis of de crematie.

Voorgangers in de uitvaart
In een uitvaartviering in de kerk of een afscheid dat uitsluitend plaatsvindt in het crematorium gaat een lid van het pastoraal team voor of een van de daartoe toegeruste parochiële vrijwilligers.
In een avondwake gaan leden van de werkgroep avondwake voor.

Wilt u meer achtergrondinformatie klik dan hier om de folder Het afscheid van een dierbare medemens te downloaden.

U kunt de folder ook aanvragen bij het Centraal Secretariaat (tel. 0481 - 4513 71 (keuze 1), secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl.

Klik hier om de liturgie van een uitvaart te downloaden