Ziekenzalving

Ziekenzalving
Als parochie willen wij bijzondere aandacht hebben voor ouderen en zieken. Onze kerk kent het Sacrament van de Ziekenzalving waarbij door handoplegging en zalving Gods altijddurende bewogenheid met iedere mens tot uitdrukking komt. Wilt uzelf of een familielid de Ziekenzalving ontvangen, neemt u dan contact op met de pastorale wacht tel. 06 - 300 51 777. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Ziekenzegen
Soms is er geen priester beschikbaar om de Ziekenzalving te bedienen. Dan kan door handoplegging en gebed de Ziekenzegen worden toegediend door een pastoraal werker.

Gezamenlijke Ziekenzalving
Onze parochie biedt de mogelijkheid om het Sacrament van de Ziekenzalving gezamenlijk te ontvangen. Veel mensen ervaren deze gezamenlijke plechtigheid als een bijzondere genade, die hen goed doet en kracht geeft voor de nabije toekomst. Te zijner tijd wordt u op deze website geïnformeerd over de data van de Eucharistievieringen waarin het Sacrament van de Ziekenzalving zal worden bediend.