Vormsel

Mensen zoeken hun weg door het leven.
Als kind neem je daarbij een voorbeeld aan je ouders,
aan broertjes en zusjes, aan de leerkrachten op school,
aan vriendinnen en vrienden.
Van al die mensen waar je mee omgaat,
leer je niet alleen praten, lezen en schrijven,
maar ook hoe je als mens in het leven wilt staan.

Ook Jezusí manier van leven,
Zijn omgaan met de mensen en met God,
is een voorbeeld van hoe je
je eigen leven vorm kunt geven.
Het Vormsel doen is ervoor kiezen
in het spoor van Jezus te willen leven.
Hij schenkt ons Zijn goede Geest.


Het sacrament van het Vormsel bevestigt de Doop. Gods Geest wil mensen bezielen en sterken. Door het sacrament van het Vormsel wordt de vormeling gedoopt met het vuur van de H. Geest. De H. Geest geeft je, zoals Paulus het uitdrukt, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, zachtmoedigheid en trouw.

De voorbereiding op het Vormsel is bedoeld voor jongeren die in de brugklas of de eerste klas van de middelbare school zitten. De voorbereiding begint na de herfstvakantie en wordt na de vormselviering met Pinksteren afgesloten met een gezamenlijke activiteit. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt u op deze website (onder Aanbod) en via parochieblad 'Ankerplaats' geïnformeerd over de infoavonden, de inschrijving en de start van de voorbereiding.

De begeleiding van de voorbereiding op het Vormsel is in handen van
Margreet Sanders, pastoraal werkster,
margreetsanders@hotmail.com tel. 06-2353 5269

Het sacrament van het Vormsel kan ook op latere leeftijd worden ontvangen.
Bent u / ben jij gedoopt en wilt u / wil jij ook gevormd worden?
Neem dan contact op met het Centraal Secretariaat:
secretariaat@parochiedelevensbron.nl
tel. 0481 - 451371 (keuze 1).