Oprichting parochie H. Maria Magdalena

De Aartsbisschop van Utrecht, kardinaal W.J. Eijk, heeft het decreet opgesteld en ondertekend waarmee de totstandkoming van de nieuwe R.K. Parochie Maria Magdalena een feit is.

Klik hier om de begeleidende brief, het decreet en de index inventarisatie inzake de samenvoeging van de parochies De Levensbron en St. Benedictus te lezen.