Ik wil graag bezoek vanuit de parochie

Laat uw gezondheid te wensen over? Bent u door ouderdom of ziekte aan huis gebonden? Bent u niet (meer) in staat om zelfstandig naar de kerk te gaan? Dan komt de parochie naar u toe!

Stelt u het op prijs vanuit de parochie bezoek te krijgen of thuis de communie te ontvangen? Neemt u dan contact op met het Centraal Secretariaat tel. 0481-451371 (keuze 1). Daar kan men u verder helpen om in contact te komen met een van onze ziekenbezoek(st)ers. Zij komen u graag thuis, in het ziekenhuis of in het zorgcentrum opzoeken. U kunt met hen ook bespreken of zij voor u de ziekencommunie meenemen.

Wilt u een gesprek met een pastor, belt u dan de pastor met wie u graag contact zou hebben:

Gerard Peters, pastoor
bereikbaar via het Centraal Secretariaat,
tel. 0481 - 45 13 71 (keuze 1)
gpeters@rkparochiemariamagdalena.nl

Victor Bulthuis, parochievicaris
tel. 0488 - 45 26 53
vbulthuis@rkparochiemariamagdalena.nl

Ronald Heinen, diaken
tel. 06 - 2370 6820
rheinen@rkparochiemariamagdalena.nl

Margreet Chatelion Counet - Sanders, pastoraal werkster
tel. 06 - 2353 5269
margreetsanders@hotmail.com

Janine Kallen, pastoraal werkster
tel. 06 - 1230 3956
jkallen@rkparochiemariamagdalena.nl