Het pastoraal team stelt zich voor

Het pastoraal team van parochie H. Maria Magdalena bestaat uit:

pastoor Gerard Peters
bereikbaar via het secretariaat
0481-451 371 (keuze 1)
gpeters@rkparochiedelevensbron.nl

pastor Victor Bulthuis, parochievicaris
0488-452 653
vbulthuis@rkparochiemariamagdalena.nl

diaken Ronald Heinen
06-2370 6820
rheinen@rkparochiemariamagdalena.nl

pastoraal werksters Margreet Sanders
06-2353 5269
margreetsanders@hotmail.com

pastoraal werkster Janine Kallen
06-1432 0989
jkallen@rkparochiemariamagdalena.nl

Hebt u behoefte aan een luisterend oor, een persoonlijk gesprek met één van de leden van het pastoresteam? Neemt u dan vooral contact op met ons. Wij willen er graag voor u zijn!