Parochieblad Ankerplaats

De patroonheilige van onze parochie, H. Maria Magdalena, wordt door paus Franciscus Apostel van de Hoop genoemd. Hét symbool van de hoop is het anker. Vandaar dat u dit terug vindt in het logo van de parochie en in de naam van ons parochieblad Ankerplaats.

Parochieblad Ankerplaats verschijnt 10 keer per jaar, maandelijks, met een dubbelnummer in juli/augustus en december/januari. In de kunst wordt Maria Magdalena vaak weergegeven in de kleuren groen (hoop) en rood (liefde). Deze twee kleuren vindt u dan ook prominent in het blad terug.

Het blad geeft een overzicht van nieuws, informatie, vieringen en activiteiten uit en voor heel de parochie.

Het locale nieuws uit de 15 geloofsgemeenschappen vindt u op de locatiepagina’s die zijn te herkennen aan de lichtgele tint.

Op de middenpagina’s vindt u het liturgisch rooster waarin alle locaties vermeld staan waar weekendvieringen worden gehouden. Op die manier komt als het ware meteen de hele parochie ’in beeld’.

De intenties van alle geloofsgemeenschappen staan bij elkaar op de pagina’s meteen na het rooster.

De pagina Uit de parochie informeert over lief en leed uit alle geloofsgemeenschappen. Naast de doordeweekse vieringen vindt u hier de namen van dopelingen, communicantjes, vormelingen en huwelijken. Ook staan hier de overledenen uit heel de parochie genoemd.

Hieronder vindt u voorgaande uitgaves van Ankerplaats.
Ankerplaats 1, januari 2018