Ik zit (financieel) in nood

Caritas betekent in het Latijn: liefdevolle zorg.
Liefdevolle zorg aan de “minderbedeelden” in de gemeenschap. In het verleden werd dat gedaan door het armenbestuur. Een organisatie, die zijn oorsprong vindt in de kerk. Van het armenbestuur is het kerkelijk liefdadigheidswerk voortgezet in de Parochiële Caritasinstelling (PCI).

Vanuit onze kerkelijke overtuiging wil de PCI dienstbaar zijn aan de naasten in onze parochie H. Maria Magdalena. Bij het samengaan van de parochies St. Benedictus en de Levensbron, diende de aanwezige, zelfstandige PCI van die parochies ook te fuseren. Die fusie zal in 2018 zijn beslag krijgen. Tot het moment van de fusie is de werkwijze in de locaties van de vorige parochies nog ongewijzigd.

Voor wie bedoeld?
Voor mensen en groepen in de parochie, die het financieel niet meer trekken of het moeilijk hebben en (tijdelijk) geen hulp meer kunnen krijgen van reguliere instanties. Ook projecten ten behoeve van deze mensen kunnen voor financiële ondersteuning in aanmerking komen.

Welke hulp wordt geboden?
De PCI biedt tijdelijke hulp of ondersteuning. Ondersteuning kan bestaan uit:
• Betrokkenheid en een luisterend oor.
• Een helpende hand om iemand op weg te helpen gebruik te maken van (overheids) voorzieningen.
• Beperkte financiële ondersteuning in acute noodsituaties.

De PCI werkt strikt vertrouwelijk en vanzelfsprekend wordt privacy gewaarborgd.

De PCI zal in eerste instantie pogen om de hulpvraag door ondersteuning van vrijwilligers/deskundigen tot een oplossing te brengen. Financiële ondersteuning is niet het eerste waar de PCI toe zal overgaan. Indien andere mogelijkheden niet tot een oplossing kunnen leiden, is financiële ondersteuning een optie. Daartoe zal pas worden overgegaan als het (tijdelijk) ter beschikking zijn van middelen een structurele oplossing biedt.
Elke hulpvraag zal op zijn eigen merites worden beoordeeld.

Uw hulpvraag
Mocht u zelf een hulpvraag hebben of constateert u in uw omgeving dat iemand hulp nodig heeft, dan kunt u dat, als u in de gemeente Overbetuwe woont, kenbaar maken bij stichting Noodfonds Betuwe via de mail info@noodfondsbetuwe.nl
Woont u niet binnen de gemeente Overbetuwe dan kunt u contact opnemen met diaken R. Heinen, rheinen@parochiemariamagdalena.nl of tel. 06-23706820.
Voor de locaties binnen de gemeente Lingewaard kunt u contact opnemen met de Caritaswerkgroepen:

Angeren
Mw. A. Eeuwes
Molenstraat 9
6687 AM Angeren 026-3252194

Bemmel en Haalderen
Dhr. J.H.C. Wismans
Lange Morgenstraat 3
6685 AP Haalderen 0481-462933

Doornenburg
Dhr. Gerard Dekkers
Rijnstraat 45
6686 MH Doornenburg 0481-422403

Gendt
Mw. R. Leenders
Flierensestraat 4
6691 GA Gendt 0481-421969

Huissen
Dhr. W. van Baal
Elsstraat 28
6851 HE Huissen 026-3252300

Giften
Giften ter ondersteuning van het werk van de PCI kunt u overmaken op rekeningnummer NL23 RABO 0159575990 ten name van PCI RK parochie H. Maria Magdalena.