Over onze parochie

Onze parochie heeft als patroonheilige Maria Magdalena. De parochie is per 1 januari 2018 ontstaan door fusie van de parochies De Levensbron (locaties Angeren, Bemmel, Doornenburg, Gendt, Haalderen, Huissen Stad en Huissen Zand) en Sint Benedictus (locaties Driel, Elst, Herveld, Heteren, Indoornik, Lent, Oosterhout, Valburg).

De naam H. Maria Magdalena reikt ons als parochie een aantal punten ter inspiratie aan:

o Paus Franciscus noemt Maria Magdalena Apostel van de Hoop. Zij is de eerste die de verrezen Heer ziet. De eerste verschijning van de Heer gebeurt op een zeer persoonlijke manier. Hij ziet haar verdriet, haar teleurstelling, en wordt erdoor geraakt, en noemt haar bij haar naam. Vanuit die verrijzeniservaring brengt zij haar broeders en zusters hoop en ontluikt een nieuw, hoopvol en bevrijdend vertrouwen in een God die mensen ziet, weet heeft van wat er leeft in ons hart en onze namen heeft geschreven in de palm van Zijn hand. Ook wij mogen in vertrouwen en hoop verder gaan met elkaar in een nieuwe situatie, in een nieuwe, grote parochie. Ook wij mogen net als Maria Magdalena het Paasmysterie blijven vertellen aan de mensen om ons heen en we mogen het doorgeven aan de volgende generaties.

o Maria Magdalena was getuige van de opstanding van Jezus maar ze was er ook tijdens Zijn leven en sterven. Zij had de moed en de trouw om bij Jezus te blijven in Zijn moeilijkste uren. Wij wensen onze nieuwe parochie toe dat ook wij trouw blijven aan ons geloof en aan elkaar. Dat we elkaar ook in moeilijke momenten weten te bemoedigen.

o Maria Magdalena vertelde haar broeders: ‘Ik heb de Heer gezien.’ In eerst instantie geloofden de apostelen haar niet. Zij deden haar verhaal af als onzin (Marcus 16, 9-11; Lucas 23, 50-56; 24,1-11). Ook wij ontmoeten in onze geseculariseerde tijd vaak scepsis en ongeloof. Dat onze parochie – net als Maria Magdalena destijds – mag volharden in verkondiging en vertrouwen.

In deze geest willen wij als R.K. Parochie H. Maria Magdalena een gemeenschap vormen waar mensen zich door God en elkaar gekend en gezien weten, waar zij hoop en vertrouwen vinden. Wij willen in een tijd waarin kerk en geloof zijn gemarginaliseerd toch met hart en ziel leerling van Jezus zijn en ons inzetten de blijde boodschap van het evangelie te verkondigen.
Met andere woorden: het is onze missie te bouwen aan een gemeenschap waar ieder welkom is. Waar mensen het leven kunnen vieren. Waar mensen aandacht, rust, gehoor, bevestiging en troost vinden. Waar mensen hoop, moed en kracht kunnen putten. Waar mensen mogen ervaren dat er naar hen wordt omgezien. Waar een ieder spirituele voeding vindt om een goed en diep vervuld leven te leiden. Om begeestering en levensvreugde op te doen voor jezelf en om vervolgens daarmee dienstbaar te zijn aan de mensen waarmee we samenleven en de maatschappij waarvan we deel uit maken.

Klik hier voor het downloaden van het beleidsplan Ankerplaats bieden