Valomvieringen Huissen Angeren

Elk jaar organiseren de werkgroep Diaconie Huissen-Angeren en de K.B.O. in Zalencentrum de Valom een Adventsviering en in de 40-dagentijd een Boete- en Eucharistieviering.
Alle zieken en ouderen van de geloofsgemeenschappen van Angeren, Huissen-Zand en Huissen-Stad worden van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. U wordt verzocht, voor zover mogelijk, om zelf voor vervoer te zorgen!
Te zijner tijd vindt u in parochieblad Ankerplaats en op deze website meer informatie over opgave, datum en tijd.

Wilt u meer informatie, belt u dan naar een van onnderstaande contactpersonen:
Secretariaat Huissen-Angeren 0481-45 13 71 (di en vr 9.30 - 11.30 u)
Mw. Nel Willemsen  026-325 01 03 (Huissen-Zand)
Mw. Rikie Kloppenburg  026-325 26 72 (Angeren)