Thema: “Heb God lief en je naaste als jezelf”
Dit thema voor de week van gebed is ontleend aan de parabel van de barmhartige Samaritaan uit het Lucas evangelie hoofdstuk 10 vers 25 -37. Daarmee laat Jezus zien wie je naaste is en wat het betekent je naaste lief te hebben.
Broeders en zusters uit Burkina Faso, van katholieke en protestantse kerken en oecumenische organisaties stelden, met steun van de wereldwijde gemeenschap Chemin Neuf, eensgezind het materiaal voor deze week van gebed samen. Vanwege de sterke religieuze verdeeldheid in Burkina Faso was die samenwerking niet vanzelfsprekend.
Burkina Faso ligt in het noordwestelijk deel van Afrika. Met 21 miljoen inwoners verkeert dat land in een ernstige veiligheidscrisis vanwege etnische tegenstellingen, terroristische aanslagen en ontvoeringen die alle (geloof)gemeenschappen treft.
Een landelijke werkgroep in Nederland biedt dit materiaal uit Burkina Faso aan, namens de Raad van kerken in Nederland, Missie Nederland en Samen Kerk in Nederland, om in deze week van gebed in landelijke en plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen te gebruiken.
Een werkgroep in Elst met vertegenwoordigers van de RK parochie Maria Magdalena, de evangelisch Molukse kerk, de Protestantse kerk en het pioniersinitiatief Hart voor Elst verzorgen samen met dit materiaal in die week een viertal gebedsvieringen.
Zij nodigen een ieder uit:

DOE MEE AAN DEZE GEZAMENLIJKE GEBEDSVIERINGEN VAN DE ELSTER GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

Zondag 21 januari aanvang 10.00 uur in de Protestantse Kerk, Grote Molenstraat 2.
Een gezamenlijke oecumenische gebedsviering als start van de week van gebed. Centraal thema: een leven te leiden dat zich op God richt en God, mijn naaste en mijzelf lief te hebben met alles wat in mij is. 

Dinsdag 23 januari, aanvang 19.30 uur, in de Hoeksteen, Prinses Irenestraat 58.  Verzorgd door het pioniersinitiatief Hart voor Elst. Thema: Heer, open ons hart voor hen die we niet zien en ons nooit af te keren van mensen die in nood zijn. Thuis mee te kijken via ? 

Donderdag 25 januari aanvang 19.30 uur, in de evangelisch Molukse kerk, de Keijserstraat 15.  Thema: Heer, help ons de wonden te zien en hoop te geven en maak van onze kerken schuilplaatsen die mensen in nood verwelkomen. Thuis mee te kijken via ?

Zaterdag 27 januari aanvang 19.00 uur in de RK St. Werenfriduskerk, Dorpsstraat 36.  Afsluitende gebedsviering. Thema: Heer, laat ons zien hoe we op onze naaste kunnen reageren. 

Maandag 22 januari t/m vrijdag 26 januari van 9.00 tot 9.10 uur ochtendgebed in de Ruimte, Maartenstraat 32B. Onderdelen uit het programma van de week van gebed krijgen aandacht in de gebeden. Ieder is daarbij welkom.

We hopen dat dit thema en de gebedsvieringen in Elst tot een vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen zullen leiden.