Op Pinksteren hebben 11 jongeren en 10 volwassenen het sacrament van het heilig Vormsel mogen ontvangen tijdens een feestelijke viering in de kerk van Elst.

Afgelopen jaar hebben de jongeren een traject gevolgd met catechese, ontmoeting en vele leuke activiteiten. Zo zijn ze naar de vormelingendag in Den Bosch geweest, hebben zij het vredeslicht uit Bethlehem opgehaald en hebben zij in november vorig jaar een weekend geslapen in het parochiehuis.

Pinksterzondag 19 mei was de dag waar allen hard naar toe gewerkt hebben. Ieder zag er op zijn best uit en gelukkig zat het weer die dag mee. Het vormsel werd toegediend door hulpbisschop Woorts. Voorafgaand aan de viering vond er een informele ontmoeting plaats tussen de vormelingen en de hulpbisschop in het parochiehuis.

Zowel de vormelingen als de familieleden en parochianen die aanwezig waren tijdens deze bijzondere heilige Mis kijken terug op een mooie dag.

Vormsel 2025: Meld je nu aan.

Na de informatieavond die begin april heeft plaatsgevonden, hebben de nieuwe vormelingen elkaar al twee keer ontmoet. Misschien hebben sommigen deze informatie gemist en denken erover het vormsel te doen. Daarom wordt er na de zomervakantie een extra informatieavond georganiseerd. Deze is bestemd voor jongeren en ouders.

Aan de vormselvoorbereiding kunnen scholieren meedoen die op de drempel van de middelbare school zitten. De voorbereiding bestaat uit een aantal bijeenkomsten op zondagmorgen, een vormelingendag in Den Bosch en nog een aantal andere leuke activiteiten. In mei of juni komend jaar zal tijdens een feestelijke Eucharistieviering het vormsel worden toegediend. Je kunt met de voorbereiding meedoen ook als je twijfelt.

De extra informatieavond is op donderdag 19 september om 19.30 uur in het Parochiehuis, Dorpsstraat 38 in Elst.

U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar: secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl of te bellen naar (0481) 451 371 (keuze1 ).

Voor jongeren in de bovenbouw van het middelbaar onderwijs en volwassenen is er een eigen toeleiding naar het vormsel en of doopsel. Ook hiervoor kan informatie worden opgevraagd bij het secretariaat.

De vormselwerkgroep