De aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, heeft per 1 september aanstaande pastor Victor Bulthuis benoemd als parochievicaris en lid van het pastoraal team in de parochies Heilig Kruis, Heilige Lebuïnus en Sint Marcellinus in Salland en West-Twente (de geloofsgemeenschappen rond Deventer, Raalte, Rijssen en Nijverdal).

Na elf jaar als parochievicaris in onze parochie te hebben gewerkt, heeft pastor Bulthuis op verzoek van het bisdom deze nieuwe benoeming aanvaard. Tot 1 augustus is hij nog werkzaam in onze parochie. Daarna zal hij verhuizen naar zijn nieuwe woonplaats Deventer. De afscheidsviering wordt gehouden op zondag 1 september. Hierover volgt nadere informatie.

We danken pastor Bulthuis voor zijn inzet in onze parochie sinds juli 2013 en feliciteren hem met deze nieuwe benoeming. We wensen hem van harte Gods rijkste zegen toe en vrede en alle goeds in de nieuwe drie samenwerkende parochies.

Over aanvulling van het pastoraal team zal met het aartsbisdom worden gesproken.