Per 1 januari 2024 is de landelijke collectieve grafmonumentenverzekering voor R.K.-begraafplaatsen komen te vervallen.

Grafmonumenten zijn, gedurende de looptijd van het grafrecht, eigendom van de rechthebbende. Dat is in 2010 in de wet vastgelegd. Ruim 13 jaar heeft de R.K. Kerkprovincie de polis collectieve grafmonumentenverzekering vrijwillig aangehouden voor R.K. kerkelijke instellingen die een begraafplaats beheren. Hieraan is nu een einde gekomen.

Dit betekent dat een rechthebbende desgewenst zelf zorg dient te dragen voor een verzekering met het oog op mogelijke schade aan het grafmonument. Deze schade is niet langer collectief gedekt.

De verandering in de verzekering brengt geen verandering in het grafrecht tot stand noch in de aansprakelijkheid van het parochiebestuur.

Mocht u vragen hebben over dit bericht dan kunt u contact opnemen met het parochiebestuur via e-mail bestuur@rkparochiemariamagdalena.nl.