Biechten

Vergeving ontvangen: het sacrament van verzoening

Altijd weer opnieuw geeft God ons de kans
om opnieuw te beginnen.
Daarom durven we vol vertrouwen
te kijken in het eigen hart,
onze schuld te belijden
en te vragen om vergeving.

De biecht, ook wel het sacrament van boete en verzoening genoemd, zou je ook het sacrament van de bevrijding kunnen noemen. Het bevrijdt je van schuld en kwaad. Biechten gebeurt in een gesprek waar je in vertrouwen je hart kunt luchten en mag horen dat God je vergeeft. In het helende en verzoende optreden van Jezus heeft Hij ons duidelijk gemaakt dat Hij ons niet vastpint op onze fouten, maar telkens opnieuw de kans geeft opnieuw te beginnen.

Een biechtgesprek kan plaatsvinden in of bij de kerk of thuis. Tijdens het gesprek krijg je de kans om dat wat jou bezwaart, voor te leggen aan een priester. Hij zal jou dan helpen bij het werken aan herstel. Tot slot geeft hij je de absolutie, wat betekent dat God je fouten vergeeft waardoor je met een schone lei verder kunt gaan.

Biechtmogelijkheden

Elke eerste zaterdag van de maand is er in de St. Werenfriduskerk te Elst van 13.30 tot 15.30 uur biechtgelegenheid. U hoeft vooraf geen afspraak te maken.

Natuurlijk is het ook mogelijk om op een ander moment een afspraak maken met een van onze priesters.