Financiële hulp

Caritas is Latijn voor liefdevolle zorg, en wel aan ‘minderbedeelden’ in de gemeenschap. In het verleden werd dat gedaan door het armenbestuur. Vandaag de dag komt het kerkelijk liefdadigheidswerk voor rekening van de Parochiële Caritas Instelling (PCI).

Vanuit haar kerkelijke overtuiging wil de PCI dienstbaar zijn aan de naasten in nood in onze parochie. Bij het samengaan van de parochies St. Benedictus en De Levensbron zijn ook de PCI-en van beide parochies gefuseerd. Die fusie heeft per 1 januari 2019 zijn beslag gekregen.

Voor wie?

De PCI is er voor mensen en groepen in de parochie, die het financieel niet meer trekken of het moeilijk hebben en (tijdelijk) geen hulp kunnen krijgen van reguliere instanties. Ook projecten ten behoeve van deze mensen kunnen voor financiële ondersteuning in aanmerking komen.

De PCI werkt strikt vertrouwelijk en vanzelfsprekend wordt ieders privacy gewaarborgd.

Vormen van hulp

De PCI biedt tijdelijke hulp of ondersteuning, bestaande uit:

  • Betrokkenheid en een luisterend oor
  • Een helpende hand als men gebruik wil maken van (overheids-)voorzieningen
  • Beperkte financiële ondersteuning in acute noodsituaties

De PCI zal in eerste instantie proberen om een hulpvraag op te lossen door ondersteuning van vrijwilligers/deskundigen. Financiële ondersteuning is niet het eerste waartoe zij zal overgaan. Pas als andere mogelijkheden niet tot een oplossing leiden, is financiële ondersteuning een mogelijkheid. Daartoe wordt pas overgegaan als het (tijdelijk) ter beschikking zijn van middelen bijdraagt aan een structurele oplossing. Elke hulpvraag zal op haar eigen merites worden beoordeeld.

Uw hulpvraag

Mocht u zelf een hulpvraag hebben of constateert u in uw omgeving dat iemand hulp nodig heeft, neemt u dan contact op met:

Giften

Giften ter ondersteuning van het werk van de PCI kunt u overmaken op rekeningnummer NL57 RABO 0103 2676 54, ten name van PCI RK parochie H. Maria Magdalena.