Aanbod voor iedereen

 

Samen een geloofsgemeenschap vormen betekent: het leven delen, in alle wisselvalligheden die daarmee gepaard gaan. Hieronder leest u welke handreikingen de parochie u hiertoe biedt. 

Het aanbod dat u op deze pagina vindt, treft u deels ook aan onder andere tabbladen. Maar omdat het voor alle parochianen openstaat, hebben we het hier nog eens overzichtelijk samengebracht.

Parochiezondag

Parochiezondag

De parochiezondagen zijn ingesteld om parochianen van verschillende generaties bij elkaar te brengen. Voor zowel kinderen en jongeren als...

Ziekenzalving

Ziekenzalving

Als parochie willen wij bijzondere aandacht hebben voor ouderen en zieken. Onze kerk kent het sacrament van de ziekenzalving, waarin door...

Biechten

Biechten

Vergeving ontvangen: het sacrament van verzoening Altijd weer opnieuw geeft God ons de kansom opnieuw te beginnen.Daarom durven we vol...

Uitvaart

Uitvaart

Sterven is een ingrijpend gebeuren. Niet alleen voor de familieleden en vrienden, maar ook voor de omgeving en vaak ook voor de...

Financiële hulp

Financiële hulp

Caritas is Latijn voor liefdevolle zorg, en wel aan 'minderbedeelden' in de gemeenschap. In het verleden werd dat gedaan door het...

Verlies

Verlies

De R.K. parochie H. Maria Magdalena vindt het heel belangrijk om contact te houden met mensen die door de dood hun dierbare moeten missen:...

Pastorale zorg

Pastorale zorg

Laat uw gezondheid te wensen over? Bent u door ouderdom of ziekte aan huis gebonden? Bent u niet (meer) in staat om zelfstandig naar de...