Vormsel

Het Heilig Vormsel is het sacrament waarmee je de kracht van de Heilige Geest ontvangt om je sterker in je geloof te maken en meer te verenigen met Jezus Christus.

Eens per jaar bieden wij jongeren de gelegenheid zich voor te bereiden op dit sacrament. De voorbereiding en het vormsel vinden plaats in Elst. In aanmerking komen alle jongeren tussen 12 en 15 jaar. De aankondiging van de voorbereiding gebeurt in het parochieblad Ankerplaats. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk jongeren persoonlijk te benaderen.

Tijdens de voorbereidingsperiode komen de jongeren regelmatig bijeen. Zij krijgen uitleg over het sacrament van het vormsel, gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen als keuzes maken, bidden, dromen, passie, geloof en nog veel meer. Ook zijn er vele activiteiten zoals het bieden van de helpende hand, een wandeling en een zaterdag naar Den Bosch waar we met sport en spel andere vormselgroepen uit het land ontmoeten.

De viering waarin de jongeren het Heilig Vormsel ontvangen, vindt meestal plaats in de weken rond Pinksteren (het feest van de Heilige Geest). Vaak wordt het sacrament van het vormsel verleend door de bisschop.

Het vormsel is geen eindpunt maar een mijlpaal op een weg die verder gaat. Daarom organiseren wij na de vormselviering contact momenten met de vormelingen.

Meestal wordt men gevormd op jonge leeftijd, maar ook gedoopte volwassenen die niet gevormd zijn, kunnen alsnog het Heilig Vormsel toegediend krijgen. Voor volwassenen en jongeren in de bovenbouw van de middelbare school is er een aparte voorbereiding op het ontvangen van het Heilig Vormsel.

Interesse?

Er is een extra informatieavond voor ouders en kandidaat-vormelingen. Deze is op donderdagavond 19 september 2024 om 19.30 uur in het Parochiehuis, Dorpsstraat 38 in Elst.

U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar: secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl of te bellen naar (0481) 451 371 (keuze 1)