Dopen

Een pasgeboren kindje doet je vertederd glimlachen. Vol verwondering en dankbaarheid buigen ouders, grootouders en familieleden zich over de wieg. Het nieuwe leven is broos en kwetsbaar en tegelijk vol belofte voor de toekomst. Een kind dat net ter wereld is gekomen, roept als vanzelf vragen op over het wonder van ons bestaan. Nieuw leven kan zo het besef wakker maken van Gods bestaan.

Voor christenen symboliseert de doop de viering van het geheim van het leven dat zijn oorsprong en betekenis vindt bij God. De doop is als het ware geboren worden in het geloof. Het is een eerste ontmoeting met Jezus Christus, die ons God wil leren kennen. Door je kindje te laten dopen, zet je als ouders de eerste stap op die weg van geloof. Je spreekt de belofte uit dat je je kind zult opvoeden met het verhaal van God en mensen. Overigens kun je ook voor de doop kiezen als je kind al iets ouder is.

Als je ’s morgens opstaat en je hebt je gewassen,
kun je de dag beginnen.
Met het doopwater is het een beetje hetzelfde.
Het maakt je wakker.
Je begint je levensweg met God.
Het water van de doop herinnert aan God,
die de Bron is van alles wat leeft.
Het is een teken van Gods zorg voor ieder mensenkind.

Wanneer en waar vinden de doopvieringen plaats?

Elke tweede zaterdag van de maand (uitgezonderd de maanden augustus en september) zijn er gemeenschappelijke doopvieringen in de kerk van O.L.V. Tenhemelopneming in Huissen of in de kerk van O.L.V. van Zeven Smarten in Haalderen.

Op de eerste zondag van de maand vindt een gezamenlijke doopviering plaats in de kerk van de H. Werenfridus in Elst. Voor de juiste data en tijden kun je ons parochieblad Ankerplaats of de website raadplegen. Aan de doopviering gaat een doopgesprek vooraf.

Aanmelden

Heb je de wens je kind te laten dopen, dan kun je hiervoor contact opnemen met het parochiesecretariaat van parochie H. Maria Magdalena. Je kunt bellen met 0481 – 451371 (keuze 1) en een doopformulier opvragen, of een email sturen naar secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl.