Eerste communie

Doopsel, eucharistie en vormsel worden ook wel de sacramenten van het begin of initiatiesacramenten genoemd. Ze vormen de toegangsdeuren tot verschillende fasen van het geloof en het leven van de geloofsgemeenschap. De doop is de eerste deur, waardoor je het geloof van de kerk binnengaat.  Het vormsel is de deur die opengaat als je gezalfd wordt met de heilige Geest, om verder te kunnen groeien in geloof. Het is de bevestiging van je doopsel, waardoor je volledig lid wordt van de geloofsgemeenschap. Doopsel en vormsel zijn sacramenten die je maar één keer ontvangt. Zij worden wel ‘eeuwige merktekens’ genoemd, die altijd bij je blijven.

Dat is anders voor de eucharistie, die op elke zondagochtend of zaterdagavond en in sommige kerken ook door de week wordt gevierd. Daaraan neem je als gelovige telkens opnieuw deel. De eucharistie wordt in de kerk de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven genoemd. De eucharistie ’voedt’ ons als gelovige gemeenschap met de aanwezigheid van Jezus Christus, die zichzelf het ‘brood van het leven’ noemt. Door Hem te ontvangen in de eucharistie, worden we uitgenodigd om onszelf te geven in het leven van alledag.

Als kinderen hun eerste heilige communie doen, doem ze dat op feestelijke wijze in een gezamenlijke viering. Wat komt daar allemaal bij kijken?

Het communieproject en de bijeenkomsten

De voorbereiding op de eerste heilige communie is gericht op kinderen van groep 4 van de basisschool. Op deze leeftijd (7-8 jaar, soms iets ouder) staan kinderen vaak bijzonder open voor het mysterie van het bestaan. Ze zijn nieuwsgierig, luisteren graag naar verhalen en ontdekken de wereld en zichzelf met al hun zintuigen. Ze worden aangesproken op hun verlangen de wereld en hun eigen plaats daarin te begrijpen.

‘Leven om te delen’ heet het project dat onze parochie voor hen heeft ontwikkeld. Het bestaat uit een werkboek voor kinderen en ouders, opgebouwd rond een aantal thema’s. Daar hoort een kinderbijbeltje bij met de belangrijkste verhalen.

De titel ‘Leven om te delen’ bevat een dubbelzinnigheid. Ten eerste: Jezus’ leven vraagt erom te worden gedeeld, in woorden (verhalen, gebeden) en gebaren (vieren). Ten tweede: wij mensen leven om te delen met elkaar, hoe veel of weinig dat ook is. Zoals een mooi gezegd luidt: niet het vele is goed, maar het goede is veel.

De voorbereiding op de eerste heilige communie wordt gehouden in Elst. De kinderbijeenkomsten worden gehouden op de parochiezondagen in Elst, die voor meerdere generaties zijn bestemd. Ze luisteren naar verhalen en praten daar met elkaar over, krijgen creatieve opdrachten, proeven van eten uit Jezus’ tijd, maken een doopviering, een joodse paasviering en een kruisweg mee, bakken broodjes – kortom, teveel leuke dingen om op te noemen.

De voorbereiding is in handen van een werkgroep, bestaande uit enthousiaste vrijwilligers en een pastor. Van ouders wordt gevraagd dat zij thuis met hun kinderen aan de slag gaan met onderdelen van het project. Ook worden zij uitgenodigd om enkele hand- en spandiensten te verrichten tijdens de voorbereidingen.

Werkboek eerste heilige communie

Aanmelden

De viering van de eerste heilige communie wordt gehouden op zondag 21 april 2024, in de St. Werenfriduskerk in Elst. Op donderdag 7 september 2023 (20.00 uur) vindt een informatiebijeenkomst plaats in ontmoetingscentrum De Hoeksteen, Prinses Irenestraat 58 in Elst (naast de kerk).

Uw kind aanmelden voor de eerste heilige communie in het school- en parochiejaar 2023-2024 kan tot uiterlijk 7 oktober 2023. U kunt hiervoor het inschrijfformulier gebruiken dat u hieronder kunt downloaden en naar het parochiesecretariaat kunt sturen. U krijgt dan ook een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst. Ook voor vragen kunt u uiteraard telefonisch contact opnemen met het parochiesecretariaat op 0481 45 13 71 (keuze 1).