Seniorenpastoraat

Onder seniorenpastoraat verstaan we de aandacht en de zorg die we als parochie willen schenken aan ouderen. Betrokken zijn bij hun levensvragen en interesses in hun eigen leefsituatie, waarbij vooral het positieve van het ouder worden aan bod komt, maar ook de pijn niet wordt vergeten.

Vanuit deze gedachte heeft het seniorenpastoraat sinds 2000 een eigen vorm gevonden met een aantal activiteiten.

Activiteiten

  • Individueel pastoraat in de vorm van huisbezoek op verzoek of als aanbod met extra aandacht voor de verzorgingshuizen als Tertzio in Elst, of de zorgcentra van de RijnWaal Zorggroep (St. Jozef in Lent, Liduina in Bemmel, St. Jozef in Gendt en Sancta Maria in Huissen)
  • Het bezoeken bij gelegenheid van een 50-jarig of 60-jarig huwelijksjubileum
  • Een persoonlijke felicitatie in Elst bij gelegenheid van de 75e verjaardag
  • Een maandelijkse column in het parochieblad Ankerplaats
  • Themamiddagen: Tijdens de themamiddagen komen onderwerpen aan bod die binnen de leefwereld van ouderen een rol spelen of om aandacht vragen vanuit de actualiteit. Deze themamiddagen (4x per jaar) vinden voornamelijk plaats in Elst en Heteren. Daarnaast zijn er ook bijeenkomsten op verzoek in andere geloofsgemeenschappen.

Via ons parochieblad Ankerplaats wordt u op de hoogte gehouden van de locatie en de data.

 

Contactpersoon

John Rademakers
0481 481507 / 06 49408965
ccrademakers@gmail.com