Verlies

De R.K. parochie H. Maria Magdalena vindt het heel belangrijk om contact te houden met mensen die door de dood hun dierbare moeten missen: hun partner of kind, een vader of moeder, broer of zus.

 

Brievenproject

Na het afscheid van een dierbare ontvangt de nabestaande partner (of een andere nabestaande die dit op prijs stelt) gedurende een periode van twee jaar een reeks brieven. Deze brieven zijn geschreven door mensen die zelf hebben ervaren wat het betekent een man of vrouw door de dood te moeten missen. De brieven beschrijven het gemis, de emoties die kunnen opspelen, het rouwproces waar je doorheen moet, hoe zeer het verlies van een dierbare je leven overhoop haalt.

De werkgroep Troostbrieven stuurt de brieven naar de nabestaanden die – omdat er een kerkelijke uitvaart is geweest – bij de parochie bekend zijn. Is er geen kerkelijke uitvaart geweest maar wilt u als nabestaande de brieven ook ontvangen, neemt u dan contact op met het parochiesecretariaat op 0481 451 371 (keuze 1) of mail naar secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl.