Parochiezondag

Parochiezondag

Parochiezondag De parochiezondagen zijn ingesteld om parochianen van verschillende generaties bij elkaar te brengen. Voor zowel kinderen en jongeren als volwassenen zijn er dan activiteiten in en rond de St. Werenfriduskerk in Elst. Het programma van de...
Ziekenzalving

Ziekenzalving

Ziekenzalving Als parochie willen wij bijzondere aandacht hebben voor ouderen en zieken. Onze kerk kent het sacrament van de ziekenzalving, waarin door handoplegging en zalving Gods altijddurende bewogenheid met iedere mens tot uitdrukking komt. Wilt u of een...
Biechten

Biechten

Biechten Vergeving ontvangen: het sacrament van verzoening Altijd weer opnieuw geeft God ons de kansom opnieuw te beginnen.Daarom durven we vol vertrouwente kijken in het eigen hart,onze schuld te belijdenen te vragen om vergeving. De biecht, ook wel het sacrament van...
Uitvaart

Uitvaart

Uitvaart Sterven is een ingrijpend gebeuren. Niet alleen voor de familieleden en vrienden, maar ook voor de omgeving en vaak ook voor de geloofsgemeenschap waartoe de overledene behoorde. Afscheid nemen van het leven gaat gepaard met pijn en verdriet en vraagt om een...
Parochiezondag

Financiële hulp

Financiële hulp Caritas is Latijn voor liefdevolle zorg, en wel aan ‘minderbedeelden’ in de gemeenschap. In het verleden werd dat gedaan door het armenbestuur. Vandaag de dag komt het kerkelijk liefdadigheidswerk voor rekening van de Parochiële Caritas...
Verlies

Verlies

Verlies De R.K. parochie H. Maria Magdalena vindt het heel belangrijk om contact te houden met mensen die door de dood hun dierbare moeten missen: hun partner of kind, een vader of moeder, broer of zus.   Brievenproject Na het afscheid van een dierbare ontvangt...