Seniorenpastoraat

Seniorenpastoraat

Seniorenpastoraat Onder seniorenpastoraat verstaan we de aandacht en de zorg die we als parochie willen schenken aan ouderen. Betrokken zijn bij hun levensvragen en interesses in hun eigen leefsituatie, waarbij vooral het positieve van het ouder worden aan bod komt,...
Ontmoeten

Ontmoeten

Ontmoeten In vrijwel alle geloofsgemeenschappen worden ontmoetingsmomenten met koffie georganiseerd voor ouderen. Indien mogelijk is ook een van de pastores aanwezig of iemand van de pastoraatsgroep. Onder activiteiten vindt u nauwkeurige informatie over de...