Koren van R.K. parochie H. Maria Magdalena zingen Oranjeconcerten

Elst Dorpsstraat 36, Elst

Dankzij de unieke samenwerking tussen Gemengd Koor De Levensbron uit Lingewaard en het St. Caeciliakoor Elst, krijgen koorliefhebbers een tweetal bijzondere Oranjeconcerten voorgeschoteld. Beide koren vormen onder de artistieke leiding […]