Eucharistieviering

Elst Dorpsstraat 36, Elst, Nederland

Pastoraal team m.m.v. GK De Levensbron

Bijeenkomst Vrouw in Kerk en Samenleving (VKS)

Parochiehuis Elst Dorpsstraat 38, Elst

Vrouw in Kerk en Samenleving (kortweg VKS) bestaat uit een groep vrouwen die graag met elkaar in gesprek zijn over de raakvlakken tussen het alledaagse leven, het maatschappelijk gebeuren en geloof. De eerste bijeenkomst is op maandag 11 september van 14.00 tot 16.00 uur in De Hoeksteen, Prinses Irenestraat 58 in Elst. De volgende bijeenkomsten […]

Informatieavond vormsel 2024-2025

Ontmoetingscentrum De Hoeksteen Prinses Irenestraat 58, Elst

Het Heilig Vormsel is het sacrament waarmee je de kracht van de Heilige Geest ontvangt om je sterker in je geloof te maken en meer te verenigen met Jezus Christus. Eens per jaar bieden wij jongeren de gelegenheid zich voor te bereiden op dit sacrament. De voorbereiding en het vormsel vinden plaats in Elst. In […]

Bezinningsavonden ‘De aanstootgevende Jezus’

Parochiehuis Elst Dorpsstraat 38, Elst

Jezus bemoedigde en inspireerde mensen, vergaf en genas hen, wekte zelfs doden tot leven. Maar Hij deed ook uitspraken die mensen in verlegenheid brachten. Ook vandaag de dag nog wekken sommige van zijn woorden onbegrip, vervreemding of ergernis. Met sommige daarvan worden we geconfronteerd in de zondagsliturgie, andere worden daarin (bewust) overgeslagen. Als puber toont […]

Eucharistieviering

Driel Kerkstraat 27, Driel, Gelderland, Nederland

V. Bulthuis m.m.v. Cantorije

Eucharistieviering

Haalderen Van der Mondeweg 22, Haalderen, Gelderland, Nederland

K. Donders m.m.v. Voce d'Amare

Eucharistieviering

Huissen-Stad Langekerkstraat 10-A, Huissen

K. Donders m.m.v. Exotherm

Eucharistieviering

Elst Dorpsstraat 36, Elst, Nederland

V. Bulthuis m.m.v. St. Caeciliakoor

Themamiddag Seniorenpastoraat Heteren

Voormalige Herberg De Aandacht Kerkplein 1, Heteren

Paus Franciscus en de plaats van de vrouw in de kerk Vele eeuwen was de plaats van vrouwen in de kerken beperkt. Grote uitzonderingen van markante vrouwen daargelaten. Bestuursfuncties waren lang niet aan de orde. En voor kerkelijke ambten was de weg afgesloten. Binnen de rooms katholieke kerk leeft wel de roep om ook vrouwen […]

Themamiddag Seniorenpastoraat Elst

Ontmoetingscentrum De Hoeksteen Prinses Irenestraat 58, Elst

Paus Franciscus en de plaats van de vrouw in de kerk Vele eeuwen was de plaats van vrouwen in de kerken beperkt. Grote uitzonderingen van markante vrouwen daargelaten. Bestuursfuncties waren lang niet aan de orde. En voor kerkelijke ambten was de weg afgesloten. Binnen de rooms katholieke kerk leeft wel de roep om ook vrouwen […]

Filmavond ‘The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry'(Hettie Macdonald, 2023)

Parochiehuis Elst Dorpsstraat 38, Elst

Pensionado Harold Fry wil een brief posten aan zijn zieke oud-collega Queenie, die in een hospice ligt aan de andere kant van Engeland. Hij besluit echter deze persoonlijk te bezorgen, zonder te overleggen met zijn vrouw Maureen. Dit in de hoop dat ze blijft leven, zolang hij blijft lopen. De 800 kilometer die hij aflegt […]

Eucharistieviering

Oosterhout Dorpsstraat 16, Oosterhout, Gelderland, Nederland

K. Donders m.m.v. Musica Nova

Eucharistieviering

Haalderen Van der Mondeweg 22, Haalderen, Gelderland, Nederland

V. Bulthuis m.m.v. Exotherm

Eucharistieviering

Huissen-Stad Langekerkstraat 10-A, Huissen

G. Peters m.m.v. GK De Levensbron

Eucharistieviering

Valburg Kerkstraat 18, Valburg, 6675 BR, Nederland

K. Donders m.m.v. In B'tween

Evenementenreeks Sycamore

Sycamore

Parochiehuis Elst Dorpsstraat 38, Elst

Stappen zetten in je geloof Sycamore is een cursus over het katholieke geloof en waarom dit relevant is voor ons leven nu. Er is ruimte om andere mensen te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en na te denken over zaken die er echt toe doen. RESPECT Iedere bijeenkomst bestaat uit een korte film en tijd […]

Inspiratieavond voor communiebrengers

Parochiehuis Elst Dorpsstraat 38, Elst

Voor mensen die niet naar de kerk kunnen komen, kan het buitengewoon waardevol zijn de heilige communie thuis te ontvangen (of in het ziekenhuis of verpleeghuis). Zij die namens de geloofsgemeenschap of op persoonlijke titel de communie thuis brengen, doen daarom prachtig en pastoraal werk. Ervaren én beginnende communiebrengers worden hierbij van harte uitgenodigd voor […]