Indoornik

Decreet tot onttrekking aan de eredienst van de H. Johannes de Doperkerk Indoornik