Nieuws

Kerken Heteren en Oosterhout verkocht

Kerken Heteren en Oosterhout verkocht

Het nieuws is geen verrassing meer. Dat er interesse was in de aankoop van de kerken in Heteren en Oosterhout was al langer bekend. Nu is het in beide gevallen tot een overeenkomst gekomen met kandidaat-kopers. Dat het proces zoveel tijd in beslag nam, getuigt van...

Een feestelijke viering van het Vormsel

Een feestelijke viering van het Vormsel

Op Pinksteren hebben 11 jongeren en 10 volwassenen het sacrament van het heilig Vormsel mogen ontvangen tijdens een feestelijke viering in de kerk van Elst. Afgelopen jaar hebben de jongeren een traject gevolgd met catechese, ontmoeting en vele leuke activiteiten. Zo...

Umdracht

Umdracht

Op zondag 2 juni jl. werd in Huissen de jaarlijkse Umdracht (Sacramentsprocessie) gehouden. Dit jaar was msg. H. Woorts hierbij aanwezig, naast pastoor K. Donders en ds. J. Bos. De Umdracht werd begeleidt door het Gangulphus en Laurentius Gilden. Jong en oud was...

Nieuwe benoeming voor pastor Bulthuis

Nieuwe benoeming voor pastor Bulthuis

De aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, heeft per 1 september aanstaande pastor Victor Bulthuis benoemd als parochievicaris en lid van het pastoraal team in de parochies Heilig Kruis, Heilige Lebuïnus en Sint Marcellinus in Salland en West-Twente (de...

Nationale bedevaart Rome in Jubeljaar 2025

Nationale bedevaart Rome in Jubeljaar 2025

Save the date: Meivakantie 2025 Volgend jaar wordt er in de katholieke kerk weer een Heilig Jaar gehouden. De Nederlandse bisdommen organiseren dan samen een nationale bedevaart naar Rome van 26 april tot en met 3 mei 2025. Een Heilig Jaar of Jubeljaar is een traditie...

Overleden is Jan de Froe,                          oud pastor van Angeren en Lent

Overleden is Jan de Froe, oud pastor van Angeren en Lent

Op 8 april 2024 te Amersfoort is overleden de zeereerwaarde heer Johannes Carolus Dirk Petrus de Froe, Priester van het Aartsbisdom Utrecht. Hij werd geboren te Amersfoort op 22 maart 1930. Na zijn priesterwijding op 24 juli 1955 was hijachtereenvolgens kapelaan te...

Het boek ‘Een weg die niemand gaan wil’

Het boek ‘Een weg die niemand gaan wil’

Het boek ‘Een weg die niemand gaan wil’ met als ondertitel ‘De kruisweg van Jezus voor jong en oud’ is geschreven door pastor Victor Bulthuis. In het boek staan de afbeeldingen van de kruiswegstaties uit de kerk Maria Geboorte in Driel. Pastor Bulthuis heeft de...

Parochietuin ’t Kallenhofje

Parochietuin ’t Kallenhofje

Bij het afscheid van pastoraal werkster Janine Kallen in 2022 hebben de parochianen geld ingezameld als afscheidscadeau. Het was haar wens om dit te besteden aan de parochie. Na overleg met haar is besloten om achter het parochiehuis in Elst een tuin te creëren voor...

Basisschool Sunte Werfert uit Elst op dagpelgrimage

Basisschool Sunte Werfert uit Elst op dagpelgrimage

Op vrijdag 1 maart jl. gingen de 28 leerlingen, onder leiding van ervaren Caminogangers, een dag etappe met Wegen met Zegen pelgrimeren. De tocht startte bij de Polen tentoonstelling in de kerk in Driel. Vandaar liepen de kinderen in kleine groepjes door Park...

Rondgang relieken H. Bernadette

Rondgang relieken H. Bernadette

Een bijzondere schrijn met haar reliek (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht en eindigt op zondag 28...

Veertigdagentijd en Pasen voor kinderen in Elst

Veertigdagentijd en Pasen voor kinderen in Elst

Voor kinderen is er in de Veertigdagentijd het nodige te beleven in de St. Werenfriduskerk. Tijdens de kinderwoorddiensten maken we naar aanleiding van de verhalen over Jezus een kleurige vlaggenslinger. Ook versieren we weer een palmpasenstok, waarmee we op...

Vormelingen onderweg op Wegen met Zegen

Vormelingen onderweg op Wegen met Zegen

Zondag 21 januari vertrokken vijf vormelingen met twee begeleiders op weg van Huissen naar Elst. Gesterkt door de reiszegen van Pastoor Donders, met een rugzak vol versnaperingen en de Jacobschep, liepen zij de kerk van Huissen uit. Het was één van de...