Nieuws

21 tot en met 28 januari Week van gebed voor eenheid

21 tot en met 28 januari Week van gebed voor eenheid

Thema: “Heb God lief en je naaste als jezelf”Dit thema voor de week van gebed is ontleend aan de parabel van de barmhartige Samaritaan uit het Lucas evangelie hoofdstuk 10 vers 25 -37. Daarmee laat Jezus zien wie je naaste is en wat het betekent je naaste lief te...

Verzekering grafmonumenten vervallen

Per 1 januari 2024 is de landelijke collectieve grafmonumentenverzekering voor R.K.-begraafplaatsen komen te vervallen. Grafmonumenten zijn, gedurende de looptijd van het grafrecht, eigendom van de rechthebbende. Dat is in 2010 in de wet vastgelegd. Ruim 13 jaar heeft...

Vredeslicht

Vredeslicht

Het vredeslicht is aangekomen.  In het weekend van 17 december 2023 hebben jongeren uit onze parochie in Utrecht het vredeslicht opgehaald dat een maand geleden werd ontstoken in de geboortegrot in Bethlehem.   De brandende lantaarn werd zondagavond de...