Over Maria Magdalena

Maria Magdalena, Apostel van de Hoop

De hoop is het veilige en vaste anker voor onze ziel (Hebreeën 6,19)

Het symbool van de hoop is het anker, dat verwerkt is in ons parochielogo en in de naam van ons parochieblad Ankerplaats. Hoewel van het drietal geloof, hoop en liefde de liefde volgens Paulus de grootste is (1 Kor. 13,13), hebben we de hoop in onze tijd minstens even hard nodig. Dat de Kerk zoals we die kennen niet groeit maar krimpt, is voor niemand nieuw. Dat onze parochie het daardoor niet gemakkelijk zal hebben, evenmin. Laten we vooral realistisch blijven. Maar ook hoopvol, want hoop doet ons verder zien dan de feiten. Hoop is meer dan alleen ’goede hoop’ hebben op basis van een zo realistisch mogelijke inschatting van de situatie. Hoop heeft het karakter van ’desondanks’, van ’en toch’, van ’tegen beter weten in’. Hoop sterkt en geeft vertrouwen.

Paus Franciscus noemt Maria Magdalena Apostel van de Hoop. Op 10 juni 2016 verhief de paus haar gedachtenis (22 juli) tot feestdag. Daarmee gaf hij Maria Magdalena dezelfde status als de apostelen, in navolging van de middeleeuwse theoloog Thomas van Aquino die haar ’apostel der apostelen’ noemde. Zij immers was het die Jezus trouw bleef tot het bittere einde aan het kruis, zij was het die in alle vroegte het graf van Jezus kwam bezoeken en Hem als eerste begroette als de Verrezene.

In het drukke en jachtige leven van alledag is het fijn om af en toe een plaats te vinden waar je tot rust kunt komen. Een ankerplaats waar je mag aanmeren, waar je vaste grond vindt. Met een anker kun je ook iets verankeren, vastleggen: je bent dan stevig verbonden met de (geloofs)basis. Waar je tot jezelf en bij God kunt komen, waar je niet met de stroom van het (soms woelige) leven wordt meegesleurd en stuurloos ronddobbert.

Moge Maria Magdalena als Apostel van de Hoop onze leidsvrouw zijn op de weg die wij als geloofsgemeenschap zijn ingeslagen. Moge vele mensen bij ons een ankerplaats vinden, hoop voor de toekomst en rust voor de ziel.

 

Wie was Maria Magdalena? Beeldvorming door de eeuwen heen

Het boekje “Wie was Maria Magdalena? Beeldvorming door de eeuwen heen” is uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het parochiecentrum op 5 september 2021.

Download hier (PDF).