Over

Onze parochie heeft als patroonheilige Maria Magdalena. De parochie is per 1 januari 2018 ontstaan door fusie van de parochies De Levensbron (locaties Angeren, Bemmel, Doornenburg, Gendt, Haalderen, Huissen Stad en Huissen Zand) en Sint Benedictus (locaties Driel, Elst, Herveld, Heteren, Indoornik, Lent, Oosterhout, Valburg).

De Aartsbisschop van Utrecht, kardinaal W.J. Eijk, heeft het decreet opgesteld en ondertekend waarmee de totstandkoming van de nieuwe R.K. Parochie Maria Magdalena een feit is.

De naam H. Maria Magdalena reikt ons als parochie een aantal punten ter inspiratie aan:

  • Paus Franciscus noemt Maria Magdalena Apostel van de Hoop. Zij is de eerste die de verrezen Heer ziet. De eerste verschijning van de Heer gebeurt op een zeer persoonlijke manier. Hij ziet haar verdriet, haar teleurstelling, en wordt erdoor geraakt, en noemt haar bij haar naam. Vanuit die verrijzeniservaring brengt zij haar broeders en zusters hoop en ontluikt een nieuw, hoopvol en bevrijdend vertrouwen in een God die mensen ziet, weet heeft van wat er leeft in ons hart en onze namen heeft geschreven in de palm van Zijn hand. Ook wij mogen in vertrouwen en hoop verder gaan met elkaar in een nieuwe situatie, in een nieuwe, grote parochie. Ook wij mogen net als Maria Magdalena het Paasmysterie blijven vertellen aan de mensen om ons heen en we mogen het doorgeven aan de volgende generaties.
  • Maria Magdalena was getuige van de opstanding van Jezus maar ze was er ook tijdens Zijn leven en sterven. Zij had de moed en de trouw om bij Jezus te blijven in Zijn moeilijkste uren. Wij wensen onze nieuwe parochie toe dat ook wij trouw blijven aan ons geloof en aan elkaar. Dat we elkaar ook in moeilijke momenten weten te bemoedigen.
  • Maria Magdalena vertelde haar broeders: “Ik heb de Heer gezien.” In eerst instantie geloofden de apostelen haar niet. Zij deden haar verhaal af als onzin (Marcus 16, 9-11; Lucas 23, 50-56; 24,1-11). Ook wij ontmoeten in onze geseculariseerde tijd vaak scepsis en ongeloof. Dat onze parochie – net als Maria Magdalena destijds – mag volharden in verkondiging en vertrouwen.

In deze geest willen wij als R.K. Parochie H. Maria Magdalena een gemeenschap vormen waar mensen zich door God en elkaar gekend en gezien weten, waar zij hoop en vertrouwen vinden. Wij willen in een tijd waarin kerk en geloof zijn gemarginaliseerd toch met hart en ziel leerling van Jezus zijn en ons inzetten de blijde boodschap van het evangelie te verkondigen.

Het is onze missie te bouwen aan een gemeenschap waar ieder welkom is. Waar mensen het leven kunnen vieren. Waar mensen aandacht, rust, gehoor, bevestiging en troost vinden. Waar mensen hoop, moed en kracht kunnen putten. Waar mensen mogen ervaren dat er naar hen wordt omgezien. Waar een ieder spirituele voeding vindt om een goed en diep vervuld leven te leiden. Om begeestering en levensvreugde op te doen voor jezelf en om vervolgens daarmee dienstbaar te zijn aan de mensen waarmee we samenleven en de maatschappij waarvan we deel uit maken.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon
Karen Bernet
06 12 76 60 45

Pastoraal beleidsplan 2021-2023: Leerlingen zijn

Het pastoraal team heeft de uitgangspunten en de richting van het pastorale beleid uitgezet en in gespreksrondes besproken met het parochiebestuur en de pastoraatsgroepen. Met dit beleidsplan vervolgen we de concentrische beweging die met het vorige beleidsplan is ingezet. Het resultaat van dit alles ligt nu voor u: het Pastoraal Beleidsplan 2021-2023 ‘Leerlingen zijn’.

Download hier (PDF).

Over ons logo

Het logo van onze parochie H. Maria Magdalena is opgebouwd uit drie delen:

  • Twee maal de hoofdletter M, als verwijzing naar onze patroonheilige Maria Magdalena.
  • Drie kruisen, als verwijzing naar Golgotha, de plaats waar Jezus werd gekruisigd. Maria Magdalena was getuige van Jezus’ leven en sterven. Zij had de moed en de trouw bij Jezus te blijven in zijn moeilijkste uren.
  • Het anker, als teken van hoop en verwijzing naar de titel die paus Franciscus Maria Magdalena toeschreef: Apostel van de Hoop. Maria Magdalena was volgens het evangelie van Johannes de eerste die de Opgestane Heer heeft gezien. Zij kreeg van de Verrezene de opdracht dit aan de andere apostelen te gaan vertellen. Zij verkondigde als eerste de blijde boodschap van hoop en vertrouwen.

logo