Parochieblad

Parochieblad Ankerplaats

De patroonheilige van onze parochie, H. Maria Magdalena, wordt door paus Franciscus Apostel van de Hoop genoemd. Het symbool van de hoop is het anker. Vandaar dat u dit terug vindt in het logo van de parochie en in de naam van ons parochieblad Ankerplaats. Het verschijnt tienmaal per jaar, met een dubbelnummer in juli/augustus en december/januari. In de kunst wordt Maria Magdalena vaak weergegeven in de kleuren groen (hoop) en rood (liefde). Deze twee steunkleuren vindt u dan ook prominent in het blad terug.

Ankerplaats biedt een overzicht van nieuws, informatie, vieringen en activiteiten. Daarnaast bevat het blad het liturgisch rooster, waarin alle vieringen van de betreffende maand staan vermeld. Op die manier komt als het ware meteen de hele parochie ’in beeld’. De intenties van alle geloofsgemeenschappen zijn eveneens opgenomen.
De pagina Uit de parochie informeert over lief en leed uit alle geloofsgemeenschappen. Naast de doordeweekse vieringen vindt u hier de namen van dopelingen, communicantjes, vormelingen en huwelijken. Ook staan hier de overledenen uit heel de parochie genoemd.

 

Het lokale nieuws uit de 15 geloofsgemeenschappen vindt u ook op deze website, onder Gemeenschappen in de menubalk.

Download de Ankerplaats mei 2024