Pastoraal team

Hebt u behoefte aan een luisterend oor, een persoonlijk gesprek met één van de leden van het pastoresteam? Neemt u dan vooral contact op met ons. Wij willen er graag voor u zijn!

Karel Donders

Karel Donders

Pastor

Geboren aan de rand van de Veluwe in Arnhem op 11 december 1984, als tweede kind in een gezin van vier. Het geloof heb ik van jongs af aan meegekregen en heeft mij nooit meer losgelaten.

Tijdens mijn middelbare schoolperiode kwam ik tot het inzicht dat het geloof mijn leven waardevoller en doelbewuster maakt. Verschillende ervaringen in die tijd hebben mij gebracht op het pad van het priesterschap. Deze keuze is niet zo populair in onze tijd en daarom durfde ik het eerst niet aan. Na eenmaal een kijkje te hebben genomen op de priesteropleiding wist ik dat ik het niet moest uitstellen.

Na zeven jaren van studie en stages werd ik op 14 mei 2011 in de kathedraal van Utrecht tot priester gewijd. Ik was toen al een klein jaar werkzaam in de St.-Paulusparochie in Groenlo alwaar ik nog kapelaan zou blijven tot 2015. Daarna vertrok ik naar een geheel andere parochie in Barneveld. Sinds september 2019 ben ik werkzaam in onze parochie van de H. Maria Magdalena.

Priester-zijn betekent voor mij niet alleen dat ik daarmee bijzondere taken heb in de geloofsgemeenschap. Het is de invulling van mijn leven geworden: Christus willen volgen en meer en meer op Hem te gaan lijken.

Pastor Victor Bulthuis

Pastor Victor Bulthuis

Pastor

Tukker van geboorte ben ik, wat volgens menig parochiaan goed te horen is. Ik vind dat niet erg; sterker nog, ik ben gek op taal en dialecten en vind het leuk om te horen waar iemand vandaan komt.

Ik ben geboren in Goor op 13 september 1969. Na de middelbare school ben ik journalistiek gaan studeren in Zwolle en vervolgens filosofie in Nijmegen. Na enkele jaren van freelance redactiewerk ben ik op mijn dertigste inwonend priesterstudent geworden aan het Ariënskonvikt. Theologie studeerde ik in die jaren aan de universiteit. Mijn diaken- en priesterwijding vielen samen met mijn eerste benoeming als tweede priester in het toenmalige parochieverband IJsselvallei (tegenwoordig Franciscus en Claraparochie) op de Veluwe. Vervolgens werd ik door de bisschop benoemd tot pastoor in de parochie Lumen Christi in Noordoost-Twente. In augustus 2013 werd ik parochievicaris (tweede priester) in de samenwerkende parochies St. Benedictus en De Levensbron. Beide parochies zijn per 1 januari 2018 opgegaan in de parochie H. Maria Magdalena.

Ik moet geregeld denken aan een beroepsinteressetest die ik onderging aan het einde van de middelbare school. Daar kwamen drie ’beroepen’ uit die alle drie met inspiratie hebben te maken: priester, dichter en musicus. In zekere zin ben ik het alle drie geworden. Naast mijn pastorale werk ben ik altijd actief geweest als publicist voor diverse periodieken, waaronder Volzin, maandelijks magazine voor religie en samenleving.

In mijn vrije tijd lees en vertaal ik graag poëzie, speel ik piano en luister ik dolgraag naar (klassieke) muziek. In 2018 is een proeve van mijn vertalingen van gedichten van Johann Wolfgang von Goethe verschenen onder de titel ‘Al is je haar ook wit, je zult beminnen – De liefdes van de oude Goethe (uitgeverij Flanor, Nijmegen)’. Een soort drievuldigheid noem ik mijzelf wel, alleen dan geen heilige. Maar ik doe mijn best; hopelijk doet God de rest.
Ik zie ernaar uit ook u te mogen ontmoeten!

Margreet Sanders

Margreet Sanders

Pastoraal werkster

Mijn naam is Margreet Sanders, getrouwd met Patrick en wij hebben twee dochters, Anna en Marieke, die allebei het huis uit zijn.

Oorspronkelijk kom ik uit Twente, mijn hele familie woont daar nog. Na de HAVO ben ik aan de PA in Hengelo afgestudeerd als juf. Werk was er in die tijd niet zomaar voor handen, dus ging ik theologie studeren in Nijmegen. Daar heb ik Patrick leren kennen.

Mijn eerste pastorale functie was in Zevenaar, voor catechese en jongeren. Heel even heb ik gewerkt in Nijmegen voor het bisdom Den Bosch. Echter na twee jaar heb ik de overstap gemaakt naar het bisdom Utrecht. Daar werd ik verantwoordelijk voor het jongerenpastoraat. Op de DPD in Zeist heb ik o.a. het programma van de manifestatie voor vormelingen en begeleiders in Zutphen ontworpen.
Daarna heb ik weer de overstap gemaakt naar het parochiepastoraat en kwam ik in de St. Benedictusparochie terecht. Vanaf 1 augustus 2015 breiden een aantal taken zich uit naar parochie De Levensbron. Vanaf 1 januari 2018 zijn beide parochies opgegaan in de parochie H. Maria Magdalena.

Op dit moment werk ik vanuit de parochie 1 dag in de week aan de ontwikkeling van het project: Wegen met Zegen. Een pelgrimage door de Overbetuwe. Op onze website kunt u alle informatie vinden. www.wegenmetzegen.nl