Ziekenzalving

Als parochie willen wij bijzondere aandacht hebben voor ouderen en zieken. Onze kerk kent het sacrament van de ziekenzalving, waarin door handoplegging en zalving Gods altijddurende bewogenheid met iedere mens tot uitdrukking komt. Wilt u of een familielid de ziekenzalving ontvangen, neemt u dan contact op met de pastorale wacht (06 – 83 65 82 20). Dit telefoonnummer is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar.

Individuele ziekenzalving

Bij ziekte of naderend overlijden kan een beroep worden gedaan op een priester, als de ziekenzalving gewenst is. Belt u de pastorale wacht, dan zal deze direct contact opnemen met een beschikbare priester. Hij maakt vervolgens met u een afspraak. Uiteraard kunt u hierbij naaste verwanten of vrienden uitnodigen.

Gezamenlijke ziekenzalving

Onze parochie biedt ook de mogelijkheid om het sacrament van de ziekenzalving gezamenlijk te ontvangen, in een liturgische viering. Veel mensen ervaren deze gezamenlijke plechtigheid als een bijzondere genade, die hun goed doet en kracht geeft voor de nabije toekomst. Te zijner tijd wordt u op deze website en via het parochieblad Ankerplaats geïnformeerd over de data van de eucharistievieringen waarin de ziekenzalving wordt toegediend.

Zie ook: Pastorale zorg