Themamiddag Seniorenpastoraat ’Wegwijzers bij het ouder worden’ kalender