Misintenties

Door het noemen van namen in onze vieringen willen we onze verbondenheid uitdrukken met onze dierbare overledenen. Het doet mensen goed om te horen dat hun dierbare niet vergeten wordt, dat de naam niet verloren gaat, dat de herinnering blijft of zelfs opnieuw wordt opgewekt.

Het is ook fijn een persoonlijke intentie, bijvoorbeeld steun voor een zieke, of dankbaarheid voor een huwelijksjubileum met de gemeenschap te delen.

U kunt uw misintenties opgeven bij het parochiesecretariaat. U kunt dat schriftelijk doen of per email. Ook is het mogelijk om een misintentie door te geven via onderstaand formulier.

Uw intentie wordt verwerkt in parochieblad Ankerplaats, wanneer deze tijdig is aangevraagd. Zie hiervoor de data voor het aanleveren van een kopij op pagina 2 van de Ankerplaats.

Uw bijdrage (€ 10,00 per intentie) kunt u overmaken naar rekeningnummer NL 30 INGB 0001 3056 82  t.n.v. RK Parochie H. Maria Magdalena o.v.v. misintentie [de datum van de viering] in [plaatsnaam]. Of u kunt een envelop met uw bijdrage bij het parochiesecretariaat of de geloofsgemeenschap afgeven.

LET OP: een aanvraag moet tijdig (op donderdag voor 16.00 uur) worden aangevraagd, indien u deze dit weekend nog wil laten voorlezen.

Aanvragen